top of page

"Бъдещи Основатели" - разгръщане на потенциала на младите хора

Updated: Oct 18

Чемпиънс Фактори има удоволствието да обяви инициативата "Бъдещи Основатели", насочена към овластяване на младежи в България, особено онези, които се намират в неравностойно положение. Нашата цел е да насърчим и развием предприемаческите им умения, предоставяйки им в същото време надежда, насоки и подкрепа, за да разгърнат пълния си потенциал.

Какво представлява "Бъдещи Основатели"?

Програмата цели да работи с младежи на възраст 14-18 години от различни институции в България и маргинализирани групи. Освен насърчаването на предприемаческите им умения, "Бъдещи Основатели" им предоставя основни житейски умения, увереност и по-добри перспективи за бъдещето.

 

Какво предстои?

  1. Обучение на обучители: Двама обучители от младежките центрове взеха участие в обучение в София през септември 2023 г. Това обучение им предостави необходимите знания и опит, за да могат да предоставят образователната програма на "Бъдещи Основатели".

  2. Изпълнение на програмата: Програмата ще се изпълнява на местно ниво през периода октомври 2023 - април 2024 г. Младежките центрове ще работят с поне 25 младежа два пъти месечно, всяко занятие продължителност от четири часа.

  3. Координация със социални институции: Младежките центрове ще играят ключова роля в организирането на обученията и ще установят сътрудничество с местните социални институции, за да се гарантира участието на деца от тези институции в програмата.

  4. Мониторинг: Обучителите ще участват два пъти месечно в онлайн срещи с екипа на Чемпиънс Фактори, за да обсъдят напредъка и предизвикателствата.

Каква е целта?

Чрез менторство, насоки и насърчаване, инициативата "Бъдещи Основатели" се стреми да подготви по-устойчиво, квалифицирано и уверено поколение от бъдещи лидери и предприемачи. Вярваме, че това партньорство не само ще положи положителен отпечатък върху младите хора, но и ще повиши капацитета на младежките центрове в България.

Инициативата "Бъдещи Основатели" представлява възможност за обогатяване и обогатяване на младите участници и за развитие на по-добро бъдеще за тях и за страната. Ние с нетърпение очакваме да видим как "Бъдещи Основатели" ще направи разлика в живота на младите хора и как те ще продължат да развиват своя потенциал и да се превръщат в предприемачи и лидери на бъдещето.

Какъв е напредъкът ни до сега?

Селектираните партньори и екипа на Чемпиънс Фактори проведоха двудневно обучение в София през септември като се фокусираха върху неформални методи на работа, целящи да сближат обучителите от формална среда с неформалното обучение и да ги постави в ролята на ученици. По време на срещата беше използван методът на ненасилствена комуникация и принципите на неформалното учене с цел създаване на безопасна среда за обучаемите. Освен това, беше приложен методът на учене чрез преживяване, като имаше и гост-лектор от Сдружение “Подари книга”.

Какво предстои?

Предстоят ни ежемесечни срещи, обучения и посещения на нашите партньори, за да сме сигурни, че младежите ще получат знанията и насоките за по-светло бъдеще в света на предприемачеството.

Ако искаш и ти да станеш част от хората, променящи съдби, запиши се в доброволческата ни програма. Помогни ни да създадем положителни промени и вдъхнови други да следват твоя пример. Нека заедно направим света по-добро място!
bottom of page