top of page

"Бъдещи Основатели" - разгръщане на потенциала на младите хора

Какво представлява "Бъдещи Основатели"?

Програмата цели да работи с младежи на възраст 14-18 години от различни институции в България и маргинализирани групи. Освен насърчаването на предприемаческите им умения, "Бъдещи Основатели" им предоставя основни житейски умения, увереност и по-добри перспективи за бъдещето.

 

Каква е целта?

Чрез менторство, насоки и насърчаване, инициативата "Бъдещи Основатели" се стреми да подготви по устойчиво, квалифицирано и уверено поколение от бъдещи лидери и предприемачи. Вярваме, че това партньорство не само ще положи положителен отпечатък върху младите хора, но и ще повиши капацитета на младежките центрове в България.


Инициативата "Бъдещи Основатели" представлява възможност за обогатяване и обогатяване на младите участници и за развитие на по-добро бъдеще за тях и за страната. Ние с нетърпение очакваме да видим как "Бъдещи Основатели" ще направи разлика в живота на младите хор

Кои са партньорите ни?

  • 170 СУ „Васил Левски“ гр. Нови Искър

  • Фондация ,,Градина на познанието'', гр. Куклен

  • ПГ "Петър Парчевич", гр. Раковски

  • Народно читалище Бъдеще сега 2006, с.Гудевица

  • Сдружение "Институт Перспективи", гр. Свищов

  • Преходно жилище за деца, гр. Долна баня

  • ПГСС Ситово

Проектът е с продължителност 12 месеца като за провеждането на програмата, треньорите от CatARTzis9 създадоха специално ръководство за обучителите и работна тетрадка за участниците.
Ръководството обхваща десет модула, всеки от които е посветен на ключови области като самосъзнание, лидерство, публично изказване, финансова грамотност, предприемаческо мислене, управление на
проекти и изкуството да се превръщат идеи в приложими резултати. Всеки модул изследва фокусирани сесии, които влизат в дълбочина на темите, интерактивни дейности и реални сценарии, които
помагат за практично разбиране.

Какво предстои?

Предстоят ни ежемесечни срещи, обучения и посещения на нашите партньори, за да сме сигурни, че младежите ще получат знанията и насоките за по-светло бъдеще в света на предприемачеството.

About Future Founders

"Future Founders" is a program aimed at youth aged 14 to 18 and marginalized groups in Bulgaria, aiming to develop their entrepreneurial and life skills. Through mentoring and training, the program prepares future leaders and entrepreneurs, while also enhancing the capacity of youth centers. The program offers training in various modules, including self-awareness, leadership, and financial literacy. Monthly meetings and trainings are organized to ensure successful development of participants in the field of entrepreneurship.

Какво се случи до сега?

Car Sound System

Шофьорски курс

Обучението за шофьорска книжка на 15 младежи  ще бъде финансирано като част от проекта

Insurance Consultation

Среща с кредитен консултант

Младежите се запознаха с фундаменталните финансови термини от първо лице при среща с експерт  в местната банка

bottom of page