top of page

"Бъдещи Основатели" - разгръщане на потенциала на младите хора

Какво представлява "Бъдещи Основатели"?

Програмата цели да работи с младежи на възраст 14-18 години от различни институции в България и маргинализирани групи. Освен насърчаването на предприемаческите им умения, "Бъдещи Основатели" им предоставя основни житейски умения, увереност и по-добри перспективи за бъдещето.

 

Каква е целта?

Чрез менторство, насоки и насърчаване, инициативата "Бъдещи Основатели" се стреми да подготви по устойчиво, квалифицирано и уверено поколение от бъдещи лидери и предприемачи. Вярваме, че това партньорство не само ще положи положителен отпечатък върху младите хора, но и ще повиши капацитета на младежките центрове в България.


Инициативата "Бъдещи Основатели" представлява възможност за обогатяване и обогатяване на младите участници и за развитие на по-добро бъдеще за тях и за страната. Ние с нетърпение очакваме да видим как "Бъдещи Основатели" ще направи разлика в живота на младите хор

Кои са партньорите ни?

  • 170 СУ „Васил Левски“ гр. Нови Искър

  • Фондация ,,Градина на познанието'', гр. Куклен

  • ПГ "Петър Парчевич", гр. Раковски

  • Народно читалище Бъдеще сега 2006, с.Гудевица

  • Сдружение "Институт Перспективи", гр. Свищов

  • Преходно жилище за деца, гр. Долна баня

  • ПГСС Ситово

Проектът е с продължителност 12 месеца като за провеждането на програмата, треньорите от CatARTzis9 създадоха специално ръководство за обучителите и работна тетрадка за участниците.
Ръководството обхваща десет модула, всеки от които е посветен на ключови области като самосъзнание, лидерство, публично изказване, финансова грамотност, предприемаческо мислене, управление на
проекти и изкуството да се превръщат идеи в приложими резултати. Всеки модул изследва фокусирани сесии, които влизат в дълбочина на темите, интерактивни дейности и реални сценарии, които
помагат за практично разбиране.

Какво предстои?

Предстоят ни ежемесечни срещи, обучения и посещения на нашите партньори, за да сме сигурни, че младежите ще получат знанията и насоките за по-светло бъдеще в света на предприемачеството.

Какво се случи до сега?

Car Sound System

Шофьорски курс

Обучението за шофьорска книжка на 15 младежи  ще бъде финансирано като част от проекта

Insurance Consultation

Среща с кредитен консултант

Младежите се запознаха с фундаменталните финансови термини от първо лице при среща с експерт  в местната банка

bottom of page